ตัวอย่างผลงาน

แบบฟอร์มสอบถามประเมินราคา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ
*กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล* :
เบอร์มือถือ* :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
 
ข้อมูลของงาน
ประเภทงาน * :
 
ข้อมูลของพื้นที่งาน
พื้นที่งาน * : ไร่ งาน ตารางวา
ระดับความสูงงาน * :
เช่น 1.2 เมตร จากระดับดินเดิม
 
สภาพพื้นที่ปัจจุบัน :
เช่น พื้นที่มีวัชพืชมีน้ำขัง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
สถานที่ตั้งพื้นที่งาน (ที่อยู่) * :
แขวง/ตำบล * :
เขต/อำเภอ * :
จังหวัด * :